Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse bruges til at formidle projektet til omverdenen og skabe overblik og sammenhæng over et konkret projekt.

Sådan gør du

 • Lav i fællesskab en indledning, der beskriver baggrunden for projektet.
 • Beskriv idéen med projektet – hvad vil I opnå med projektet.
 • Beskriv formålet – hvorfor I gør, og hvad I gør.
 • Beskriv, hvordan I har tænkt jer at gribe opgaven an.
 • Beskriv projektets organisation internt (hvem deltager?).
 • Beskriv projektets organisation eksternt – samarbejdspartnere e.l.
 • Beskriv, hvordan I vil markedsføre projektet.
 • Lav et budget ved at beskrive alle projektets udgifter og indtægter.
 • Beskriv alle indtægter fra sponsorer, salg e.l.
 • Lav en handlingsplan – en tidslinje fra start til slut med angivelse af tidsfrister for vigtige milepæle i projektet.
 • Beskriv 3 målbare succeskriterier for projektet.
 • Beskriv, hvordan projektet evalueres.

Tips og gode idéer

 • Giver en fælles forståelse internt i gruppen og kan fungere som forventningsafstemning.
 • Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, der løbende bør opdateres.
 • Er et essentielt grundlag for at søge fonde, sponsorer og støtte.
 • Et pænt layout er med til at sælge dit projekt.
 • Fungerer som dokumentation efter projektets afslutning.