Mind Map

Mind Map er et redskab til at få alle tanker og idéer ned på papir, og den kan anvendes på næsten alle faser i projektarbejde og ved projektstyring.

Sådan gør du

  • Skriv opgaven/projektets navn på midten af en tavle eller et stort stykke papir.
  • Tegn en ring om navnet.
  • Sæt streger fra ringen ud til de nye idéer/punkter, som deltagerne umiddelbart får, når de ser på navnet/opgaven/projektet.
  • Hver af disse nye idéer/punkter fremkommer med yderligere idéer/punkter.
  • Sæt streger fra disse nye idéer/punkter, så det billedligt talt danner et spindelvæv af opgaver/idéer/tanker for projektet.
  • Skriv navne og deadlines i yderste led af kæden/punkterne, så alle opgaverne sikres at blive løst.

Tips og gode ideer

  • Unge har nemt ved at lave en Mind Map, og den laves relativt hurtigt.
  • Vi opfordrer til at supplere med illustrationer/tegninger, når du udarbejder en Mind Map.
  • Man kan med fordel anvende Mind Map til notatskrivning og systematisering af allerede kendt stof.