Tids -og ressourceplan

Tids- og ressourceplanen bruges i planlægningsfasen til at dele projektet op i mindre og mere håndterbare faser og dermed skabe overblik og sammenhæng, så formål og mål nås.

Sådan gør du

Lav i fællesskab en tidsplan, hvor I skal præcisere og konkretisere hvilke opgaver, der er i projektet. Find frem til:

  • Hvilke opgaver, der skal udføres – del projektet op i mindre faser.
  • Hvornår opgaverne skal være løst – tidsfrister/aftaler.
  • Hvem, der har ansvaret for at opgaven bliver løst.
  • Hvem, der informerer/kommunikerer planen videre til de nødvendige parter.

Find frem til hvilke netværk, der kan involveres i projektet.

  • Hvilke ressourcer findes der internt/eksternt i projektgruppen?
  • Angiv ressourcerne i tidsplanen.

Tips og gode idéer

  • Tids- og ressourceplanen er et dynamisk redskab, som jævnligt skal justeres.
  • I et stort projekt, der er inddelt i flere projektgrupper med forskellige opgaveløsninger, er deltagerne gensidigt afhængig af hinanden. Husk at informere og koordinere.
  • Vær opmærksom på de enkelte og ansvarsfordelingen – opgaveløsningen skal matche den enkelte.
  • Man kan med fordel bruge redskabet Netværkspizza – som ressourceafklaring.