Legomodel

Legomodellen er en samarbejdsopgave med fokus på strategi samt klar og tydelig kommunikation. Det gælder om at minimere kompleksiteten i opgaveløsningen .

Forberedelse

 • Byg en Legomodel hjemmefra af legoklodser eller Duplo klodser på en byggeplade.
 • Tæl nøjagtig samme antal klodser op i en plasticpose (også farver og størrelser), som du har brugt til at lave modellen af, så grupperne kan bygge en nøjagtig kopi af Legomodellen. Smid altid 2–3 klodser mere i plastikposen, end der er brug for – blot for at forvirre deltagerne.
 • Hav en plastikpose og en byggeplade med til hver gruppe.

 Sådan gør du

 • Stil Lego modellen tildækket et centralt sted.
 • Lav en afstandscirkel (3 meter i diameter) af reb om selve ”Lego modellen”, som deltagerne ikke må overskride.
 • Placer grupperne i samme afstand fra ”Lego modellen”.
 • Udlever en plasticpose fyldt med et (nøjagtigt) antal byggeklodser og en byggeplade.
 • Informer grupperne om, at de i fællesskab skal bygge en fuldstændig nøjagtig kopi af den Lego model, som du på forhånd har bygget. Fuldstændig og nøjagtig samme farvesammensætning.
 • Oplys, at der kun må være en deltager fra hver gruppe ad gangen i indercirklen ved ”Lego modellen”.
 • Informer deltagerne om, at opgaven er løst, når gruppen har bygget en nøjagtig kopi af ”Lego modellen”.
 • Giv deltagerne 2 minutter til at overveje, hvordan de vil løse opgaven, inden du sætter øvelsen i gang.
 • Start opgaven efter de 2 minutter.
 • Når gruppen mener, de har bygget en nøjagtig kopi af Lego modellen, meddeler de det højlydt til instruktøren.
 • Lad opgaveløsningen fortsætte lidt endnu, så andre grupper kan nå målet.
 • Instruktøren tjekker, om grupperne har lavet en nøjagtig kopi af Lego modellen.