Regler for udlån

Som låner kan du reservere udstyret ved henvendelse pr. telefon, mail eller brev. Efter henvendelse vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

Din reservation skal godkendes inden den træder i kraft!

Du er som låner selv ansvarlig for udstyret og for at tjekke at udstyret er i orden. Du er som låner også selv ansvarlig for de personer, der måtte deltage i aktiviteten, herunder korrekt instruktion, valg af det rette område til aktiviteten, samt hensyntagen til vejr og vind og andre risikomomenter.

Grejbanken går ud fra at du som låner har de rette kvalifikationer til at bruge udstyret.

I forbindelse med lån af Grejbankens udstyr, er der i enkelte tilfælde bestemte regler og retningslinier som skal følges. De enkelte lånere vil blive orienteret om dette ved udlånet.

Udstyret skal afleveres i hel og rengjort tilstand. Såfremt udstyret er bortkommet eller er beskadiget ved aflevering, vil låneren blive afkrævet erstatning. Ligeledes vil der blive afkrævet gebyr for ikke rengjort udstyr.

I nogle tilfælde kræves der depositum ved reservation.

Grejbanken kan evt. mod betaling levere og afhente udstyr.

Grejbanken kan være behjælpelig med turforslag, instruktører og anvise lejrplads.