Backcasting

Backcasting er et idé - og planlægningsredskab til konkret planlægning.

Sådan gør du

  • Tegn en tidslinje på en tavle eller et stort stykke papir.

Start med målet for jeres projekt, som placeres længst til højre på tidslinjen, og bevæg jer tilbage til "nu", der er placeret længst til venstre.

  • Uddel Post-it og bed deltagerne om at idéudvikle ved at skrive alle opgaverne og faserne i projektet på Post-it.
  • Kategoriser og gruppér alle idéer/opgaver.
  • Vurder i fællesskab hvor lang tid de enkelte opgaver i projektet tager.
  • Placér opgaverne

Tips og gode idéer

  • Hav maximalt 6 – 7 faser i projektet på tidslinjen
  • Backcasting er et dynamisk redskab, som konstant skal justeres i projektforløbet.
  • Man kan med fordel bruge tids- og ressourceplanen som et supplerende redskab.