Kartoffelopsamling

Kartoffelopsamling går ud på at samle så mange kartofler som muligt i en spand på et antal minutter.

Sådan gør du

 • Blænd en af gruppedeltagerne af med en hætte eller bind for øjnene.
 • Udlever til denne en kommunal papiropsamler, som skal fungere som kartoffelopsamler.
 • Den ”blinde” deltager skal nu guides ind og ud af ringen af de andre gruppedeltagere for at samle så mange kartofler op som muligt og derefter placere dem uden for ringen.
 • Såfremt der er færre end 9 deltagere i grupperne, skal nogle af deltagerne sige 2 forskellige ord.
 • Såfremt en person kommer til at sige ord, han/hun ikke må sige, tages en kartoffel op af spanden som straf.
 • Når der er gået et bestemt antal minutter (f.eks. 8 minutter – må ikke oplyses) siges der stop og opgaveløsningen er slut.
 • Den gruppe, der har samlet flest kartofler i spanden, er vinder.
 • Spørg til, om alle har forstået opgaven.
 • Giv deltagerne 2 minutter til at overveje, hvordan de vil løse opgaven, inden du sætter øvelsen i gang.
 • Start opgaven efter de 2 minutter.
 • Stop opgaven efter den fastlagte tid.
 • Instruktøren tæller, hvor mange kartofler gruppen har samlet i spanden.