Negativ brainstorm

Negativ brainstorm er et redskab, der anvendes i forbindelse med idégenerering

Sådan gør du

  • Formuler og skriv i fællesskab en positiv opgaveformulering, der er sjov og inspirerende på en flipover/tavle.
  • Omformuler nu i fællesskab den positive formulering til en negativ opgaveformulering.
    Prøv gerne at beskrive opgaven på flere ”skøre” måder. Det kan give grobund for mange gode idéer.
  • Bed deltagerne om at forholde sig til den negative opgaveformulering og producer negative idéer på Post-it i 10 minutter – eller indtil der ikke kommer flere idéer.
  • Brug negative idéer til at skabe positive modsætninger/idéer, som kan besvare den positive opgaveformulering. Skriv disse positive på Post-it.

Negativ brainstorm består af fire arbejdstrin, som skal holdes adskilt:

  • Positiv opgaveformulering.
  • Negativ opgaveformulering.
  • Negative idéer.
  • Positive idéer.

Følgende principper gælder – alle idéer er velkomne, tilladte og gode, byg videre på de andres idéer, kritiser ikke under en idéudvikling og skriv alle forslag ned.