Gæt en retning

Anvendes, når personer sammensættes i nye samarbejder eller grupper, hvor der kræves en ny fælles orientering/retning.

Sådan gør du:

  • Bed deltagerne om at rejse sig op og bliv stående ved deres stol.
  • ​Bed deltagerne om at lukke øjnene. Deltagerne må ikke åbne øjnene, før du siger til.
  • Bed deltagerne om at pege mod nord.
  • Bed deltagerne om stadig at pege mod nord og samtidig åbne øjnene.
  • Spørg deltagerne, hvilke overvejelser, der medvirkede til deres opfattelse af retningen, eller hvorfor de pegede lige netop i denne retning.

Tips og gode ideer

  • Man kan også gætte hvor kantinen ligger, toilettet eller andet.
  • Hvor mange forskellige virkeligheder opdagede vi?
  • Hvilke antagelser ligger til grund for din beslutning om nord?
  • Hvilken virkelighed er den sande virkelighed?
  • Drag paralleller til, at vi ofte tror, at andre tillægger ord den samme betydning, som vi selv gør.