De seks tænkehatte

De seks tænkehatte er en struktureret måde at se og vurdere en given idé eller udfordring fra seks forskellige vinkler, inden der tages en endelig beslutning om projektet.

Sådan gør du

 • Præsenter idéen eller udfordringen for deltagerne.
 • Bed deltagerne tage den blå hat på og komme med input ud fra den pågældende hats tænkemåde i 7-10 minutter. Skriv input på flipover/papir.
 • Deltagerne må kun udtale sig med den tænkemåde, som hører til den pågældende hats farve. Deltagerne kan med fordel bruge noter, da det kan være svært i processen udelukkende at forholde sig til den pågældende hats tænkemåde.
 • Bed deltagerne fortsætte med processen og slutte, når alle 6 tænkehatte er afprøvet. Husk at afslutte med blå hat.
 • Deltagerne laver en konklusion.

Hattenes betydning: 

 • Hvid er kendsgerninger, fakta og tal. Hvad er det?
 • Rød er følelser og intuition. Hvilken fornemmelse har du? Hvad gør det ved dig?
 • Sort er det vanskelige og bekymrende. Hvad er det værste, der kan ske?
 • Gul er positive konstruktive tanker. Hvilke muligheder ser du?
 • Grøn er det kreative og idérige. Kan vi gøre det på en helt ny måde?
 • Blå er overblik og opsamling. Hvem gør hvad og hvornår?