Stolekonkurrence

Sådan gør du

  • Stil et antal stole på række overfor hinanden i hver sin ende af lokalet ved 2 deltagergrupper – ved 4 deltagergrupper stilles stole på række overfor hinanden i de fire modsatte hjørner i hver sin ende af lokalet.
  • Del deltagerne op i grupper – 2 eller 4.
  • Bed herefter deltagerne gruppevis træde op på hver deres stol.
  • Nu skal deltagerne på stolene krydse rummet og stille stolene og sig selv på samme måde, som de stod før, bare i den modsatte ende af lokalet.
  • Under processen må ingen røre gulvet.
  • Grupperne må ikke træde på hinandens stole eller skubbe hinanden.
  • Deltagerne må ikke træde på andre møbler end stolene i deres egen gruppe.
  • Den deltagergruppe, som først får sine stole på plads i den anden ende af lokalet, har vundet.

Tips og gode ideer

  • De grupper, der samarbejder, har bedre muligheder for at løse opgaven end de, der ikke samarbejder
  • Hvem samarbejdede på tværs af grupperne og på hvilken måde?