Personlig henvendelse

Personlig henvendelse er et redskab, der bruges til at forberede sig på et personligt møde med en konkret virksomhed, sponsorer e.l.

Sådan gør du

 • Bed deltagerne om at gå sammen to og to og lav et kort manuskript, som øves og præsenteres for de andre deltagere.

Manuskriptet laves ud fra følgende overvejelser:

 • Hvem er vi?
 • Hvor kommer vi fra?
 • Hvorfor kontakter vi netop denne virksomhed
 • Hvad vil vi gerne opnå?
 • Hvordan kan vi præsentere projektet med få ord?

Til sidst præsenterer deltagerne kort deres manuskript for hinanden. Husk at tale højt og tydeligt.

Tips og gode idéer

 • Diskuter etiske og moralske dilemmaer.
 • Giv et fast håndtryk. Smil og kom hurtigt til sagen.
 • Deltagerne spørger venligst, om de forstyrrer, når de besøger virksomheden.
 • Husk altid at have projektskitse med ud til virksomheden.
 • Lov aldrig mere, end I kan holde.