Foredragsteknik

Foredragsteknik er et redskab, som anvendes for at blive bedre til at formidle et budskab og derved opnå en bedre gennemslagskraft.

Sådan gør du 

Giv deltagerne 45 minutter til at udarbejde et manuskript – med indledning, indhold og slutning – som skal indeholde:

  • En præstation af sig selv – du kan med fordel starte med et humoristisk indslag.
  • Emnet du skal fortælle om.
  • Rammen for oplægget – plads til spørgsmål – eventuel pause m.m.
  • Fremlæg dit oplæg/foredrag.
    Efter endt oplæg får deltagerne positiv feedback/konstruktiv kritik. Oplægget videofilmes, så hver deltager kan se/forbedre deres eget oplæg/foredrag.

Opmærksomhed

  • Vær opmærksom på de enkelte deltagere, da det er naturligt at være nervøs.
  • Pres dem ikke unødigt. Giv dem tid – og masser af ros.
  • Skab tryghed i deltagergruppen før start. Husk at respektere den