Projektpilen

Projektpilen er et redskab, der giver deltagerne et visuelt og overskueligt overblik over projektarbejdet, hvor alle deltagerne er med til at tænke fra den første idé til handling.

Sådan gør du

  • Beskriv roller og ansvarsområde ved teamet.
  • Skriv fælles vision i den inderste ring.
  • Skriv de konkrete målsætninger i den midterste ring.
  • Skriv de personlige mål i den yderste ring (hvad du/I ønsker at opnå/lære).
  • Inddel projektpilen i naturlige faser og skriv overskrifter og opgaver ind i faserne.
  • Solen under projektpilen beskriver succeskriterier for hver fase.

Diskuter og definer succes inden for hver fase. Beskriv, hvordan I opnår succes som gruppe for at nå det bedste resultat

  • Bjergene nederst i landskabet beskriver jeres udfordringer.

Diskuter og beskriv, hvordan I/du takler svære opgaver eller eventuel modstand.

  • Skyerne øverst beskriver jeres muligheder. Diskuter og beskriv, hvilke muligheder, som kan hjælpe projektet på vej.

Tips og gode ideer

  • Brug god tid på udarbejdelse af projektpilen – ting tager tid.