Blindgang

En aktivitet, som sætter klar og tydelig kommunikation på dagsordenen.

Forberedelse

 • Marker en start/mållinje ved hjælp af f.eks. kegler/stole/tøj o.l.
 • Placér dernæst en plasticspand ca. 5 meter ude på banen – og igen 5 meter længere ude placeres en kegle, som markerer vendepunktet på banen.
 • Lav samme antal baner, som der er grupper.

Sådan gør du

 • Placér deltagerne gruppevis bag start/mållinje i grupper. Maximalt 6 deltagere i hver gruppe.
 • Instruér deltagerne/grupperne i følgende: Første deltager i hver gruppe får bind/hætte for øjnene og en lille bold i hånden. Anden deltager i gruppen gør sig klar til verbalt (råbe/skrige/tale) at guide den blinde deltager gennem banen med bolden i hånden. Det er kun denne person, som må guide - alle andre skal være tavse. Deltageren skal guides ud til plasticspanden halvvejs ude, hvor den lille bold lægges i spanden. Derefter guides den blinde deltager videre ud til vendepunktet – vender om og guides ind til spanden med bolden i – samler bolden op og guides tilbage til start/mållinjen. Bolden og hætten/bindet afleveres til deltageren, som lige har guidet den blinde deltager. Nu skal 3. deltager guide den blinde – og således skiftes blandt alle deltagerne i gruppen, indtil alle har prøvet at være blinde og guider.
 • Giv deltagerne 2 minutter til at overveje, hvordan de vil løse opgaven, inden du sætter øvelsen i gang.
 • Start opgaven efter de 2 minutter.
 • Den gruppe, som først får alle deltagere guidet gennem banen, har vundet opgaven.

Tips og gode idéer

 • Ingen må fysisk guide en anden gennem banen. Alle andre end den "blinde" bliver tilbage ved start/mållinjen.
 • Dette er ofte en kommunikationsøvelse, hvor opgaven bærer præg af den måde, gruppen vælger at samarbejde og kommunikere på.
 • Spørg ind til, hvordan grupperne aftalte at løse opgaven.
 • Instruktøren skal handle, såfremt en deltager er på vej væk fra banen.
 • Vær opmærksom på, at der ofte opstår misforståelser, når deltagerne anvender højre/venstre som strategi – specielt efter vendepunktet.
 • Man kan med fordel anvende klokketidspunkter som retningsgiver.