Projektskitse

Projektskitse bruges til at formidle projektet til omverdenen og skabe et hurtigt overblik over et konkret projekt.

Sådan gør du

Deltagerne skal i fællesskab gøre følgende:

 • Lav en indledning, der kort beskriver baggrunden for projektet.
 • Beskriv idéen med projektet – hvad vil I opnå med projektet?
 • Beskriv formålet – hvorfor I gør, som I gør.
 • Beskriv projektets organisation internt – hvem deltager?
 • Beskriv projektets organisation eksternt – samarbejdspartnere e.l.
 • Beskriv, hvordan I vil markedsføre projektet.
 • Lav et foreløbigt budget.
 • Beskriv indtægter fra sponsorer, salg e.l.
 • Beskriv, hvordan projektet evalueres.

Tips og gode ideer

 • Giver en fælles forståelse internt i gruppen. Er et meget vigtigt grundlag for at søge sponsorer og støtte.
 • Et pænt layout er med til at sælge dit projekt.
 • Projektskitsen er et dynamisk dokument, der løbende bør opdateres.