Open Space

Open Space er et redskab, der bruges til at få diskuteret og løst udfordringer og komplekse emner, der handler om fremtiden.

Sådan gør du

 • Placer alle i en rundkreds uden borde og stole.
 • Bed deltagerne gå i gang med at skrive ønsker til debatemner på papir.
 • Skriv alle debatemner ind på et oversigtsskema på en tavle.
 • Bed deltagerne gå ud til og i gang med første debatrunde – og lave stikord/notater på debatten.
 • Bed deltagerne forlade deres emne/debatrunde efter 3-5 minutter og gå tilbage til oversigtsskemaet, hvor de skriver sig på et nyt debatemne.
 • Bed deltagerne gå videre til næste runde og debatter det nye emne.
 • Processen gentages efter behov.
 • Saml deltagerne i en cirkel, så alle kan se hinanden.
 • Bed deltagerne om at gå i gang med en debat over problemstillingen.
 • Bed deltagerne fortælle kort om, hvad der er blevet debatteret ud fra deres stikord/notater. Alle deltagerne skal have mulighed for at udtale sig.
 • En deltager laver referat af den samlede debat.

Tips og gode idéer

 • Vær godt forberedt.
 • Suppler eventuelt det skrevne med lidt grafik/tegninger.
 • Man kan med fordel bruge en referent under hele processen.