SWOT-analyse

SWOT-analyse n er et enkelt og effektivt redskab til at skabe indblik og sætte fokus på interne og eksterne forhold i et projekt.

Sådan gør du

  • Anvend et stort stykke papir eller en tavle.
  • Inddel papiret/tavlen med et stort plus, så der er fire lige store felter.
  • Bed deltagerne om at beskrive projektets interne styrker i øverste venstre felt.
  • Bed deltagerne om at beskrive projektets interne svagheder i øverste højre felt.
  • Bed deltagerne om at beskrive projektets eksterne muligheder i nederste venstre felt.
  • Bed deltagerne om at beskrive projektets eksterne trusler i nederste højre felt.
  • Lav i fællesskab en konklusion.
  • Afslut med at lave en handleplan på baggrund af analysen, der kan arbejdes videre med efterfølgende.

Tips og gode idéer

  • Det kan vise sig, at projektets styrke(r) samtidig også kan være projektets svagheder.