Læringskort Ungdomsskolen

Randers Ungdomsskole tilbyder flere forskellige lærings- og aktivitetskort, der kan praktiseres som en integreret del af den almene undervisning og læring i folkeskolen eller på ungdomsuddannelserne, i foreningernes forskellige fritidstilbud eller andet, hvori læring indgår som en del af tilbuddet.

Lærings- og aktivitetskort er læringsforløb på en attraktiv, let og lærerig måde, hvor undervisningen flyttes udendørs i naturen eller andre steder i skolens eller foreningens nærmiljø – eksempelvis skolegården, naturområder, lokalsamfund eller virksomheder. Det giver gode muligheder for anderledes inspirerende læringsrum og understøtter på en og samme tid andre og flere læringsstile.

Det giver god mening, da flere undersøgelser viser at natur- og udeundervisning styrker børn og unges udvikling positivt i forhold til læring, sundhed og trivsel.

Lærings- og aktivitetskort som undervisningspraksis har en række potentialer – det at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, understøtte børn og unges alsidige udvikling og kreativitet samt sikre varierende undervisningsformer der udfordrer alle, så de bliver så dygtige, de kan.

Du kan downloade de forskellige lærings- og aktivitetskort her på Grejbankens hjemmeside eller henvende dig til Grejbanken – Randers Ungdomsskole, Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ – 8711 8080 eller 2130 3358.

God fornøjelse!