Gruppeportræt

Denne visuelle aktivitet opmuntrer deltagerne til at fokusere på andre i stedet for sig selv. Ved at se på og tegne de andre bringes deltagerne til at forstå og anerkende hver enkelt deltager.

Sådan gør du:

 • Sæt et tomt A4-ark fast på pappladen.
 • Lav to cirkler af stole - en indercirkel og en ydercirkel, som står overfor hinanden. Antal af stole svarer til antal af deltagere.
 • Læg pladen med det tomme A4-ark og en farveblyant i forskellig farve på hver af stolene i den yderste cirkel.
 • Bed deltagerne om at sætte sig på en stol i den inderste cirkel eller yderste cirkel.
 • Bed deltagerne i den yderste cirkel om at skrive navnet på den, som sidder overfor dem, i papirets nederste højre hjørne.
 • Bed deltagerne i den yderste cirkel om at tegne et portræt af personen foran dem. Fortæl, at de kun skal tegne ansigtet og bruge hele papiret.
 • Efter 30 – 45 sekunder (afhængig af deltagerantal) skal deltagerne stoppe med at tegne og lægge papiret ned på stolen med billedet nedad. Farveblyanten skal de beholde, og deltagerne skal nu sætte sig på stolen til venstre for dem.
 • Bed deltagerne om at tage pappladen på deres ”nye” stol og fortsætte med at tegne på portrættet, som den forrige har begyndt på.
 • Fortsæt til alle deltagerne i yderste cirkel har tegnet noget på alle portrætterne i den inderste cirkel.
 • Øvelsen slutter, når deltagerne i ydercirklen kommer til deres første portræt.
 • Del portrætterne med alle i den inderste cirkel.
 • Nu gentages hele processen med portrættegningerne efter at deltagerne i den inderste cirkel skifter plads med deltagerne i den yderste cirkel, så de, der tegnede før, nu bliver tegnet.

Tips og gode ideer

 • Hæng portrætterne op i det lokale, deltagerne er i.
 • Del hinandens tanker om portrætterne.
 • Det giver meget energi og latter til resten af dagen