Interessentanalyse

Interessentanalysen sætter deltagerne i stand til at se projektet ud fra andres interesser , behov og ønsker.

Sådan gør du 

Bed deltagerne om at finde frem til:

 • Hvem, der har interesse i projektet?
 • Hvad forventer/ønsker interessenterne sig af projektet?
 • Hvad forventer/ønsker interessenterne at få igen?
 • Hvad får interessenterne ud af samarbejdet med jer?
 • Hvilke dele af projektet interesserer interessenterne mest?
 • Hvordan kan projektet formuleres, så interessenterne bliver endnu mere interesseret?
 • Hvilke behov opfylder projektet hos interessenterne?
 • Hvilke interessekonflikter kan der være mellem projektet og nogle af interessenterne?

Tips og gode idéer

 • Vær grundig og skarp i analysen - vær opmærksom på at adskille de enkelte analyser.
 • Lav eventuelt en netværkspizza først som ressourceafklaring blandt deltagerne.
 • Suppler eventuelt det skrevne med lidt grafik/tegninger.