Positiv evaluering

Den positive evaluering skal finde sted umiddelbart efter, at projektet er afviklet.

Sådan gør du 

 • Projektet deles op i en række emner, som kan evalueres individuelt.
 • Tegn en skala fra 1 til 10 under hvert emne.
 • Bed alle deltagere om at give en mundtligt karakter (fra 1 til 10) til det enkelte emne ud fra, hvor godt de synes, det gik.
 • Bed deltagerne om at begrunde på en positiv måde, hvorfor de giver denne karakter.
 • Når alle deltagerne har givet en karakter til det enkelte emne, lægger man karaktererne sammen og regner gennemsnittet ud.
 • Hvis gennemsnitskarakteren eksempelvis er 8,5, spørger du deltagerne om, hvordan man kommer fra karakteren 8,5 til karakteren 10? Dette er projektets udviklingspotentiale.
 • Find til sidst de tre ”dårligste” ting ved projektet og diskuter, hvordan de kunne gøres bedre til næste gang.
 • Bed deltagerne om at komme med konkrete forslag til forbedringer i fremtidige projekter.

Tips og gode ideer

 • Det er vigtigt, at man ikke bare kritiserer andre, men holder en god tone og fokuserer på de ting, der kan gøres bedre.
 • Hvis man har noget negativt at sige om andres indsats, skal det tydeliggøres ved at komme med et eksempel på, hvad vedkommende kunne have gjort bedre i en given situation.
 • Opretholde den positive stemning og sikre, at alle bliver hørt.