Tilladelser

Inden man igangsætter et offentligt projekt/arrangement, skal man indhente relevante tilladelser. Vejledende skal du søge og indhente relevante tilladelser hos f.eks. Beredskabsstyrelsen, Teknisk Forvaltning, Politiet o.l.

Sådan gør du

  • Konkretiser projektet i en projektskitse.
  • Send projektskitsen til de relevante myndigheder angående leje/lån af den fysiske ramme for projektet/arrangementet – oftest Teknisk Forvaltning eller privat person.
  • Lav en beredskabsplan – hvis den ikke allerede findes – med de relevante illustrationer og send den til Beredskabsstyrelsen for at få de fornødne tilladelser.
  • Orienter Politiet om det konkrete projekt/arrangement, og sørg for at få de relevante tilladelser.
  • Sørg for at få de nødvendige godkendelser og tilladelser til brug af materialer, hvis det er et "åbent arrangement". Eksempelvis brug af hoppepude, klatrevæg e.l.
  • Såfremt der sælges mad og drikkevarer, skal der søges om særskilt bevilling.

Før projektstart skal projektdeltagerne gøre sig nogle overvejelser ved at tænke alle scenarier igennem fra alle involveredes synspunkter. Eksempelvis – handicapadgang til lokalerne, må og kan man pynte op i lokalerne, skal der bruges vagter/kontrollører, publikumsforholdene, hvor høj må lyden være, Koda Gramex eller ej – m.m.

Tips og gode idéer

  • Husk det er meget vigtigt, at deltagerne /den ansvarlige har alle tilladelser, kontrakter og aftaler på skrift.