Kommunikationskassen

Denne øvelse sætter fokus på forskellighed – 5 millioner virkeligheder.

Sådan gør du

 • Udlever blyant og papir til alle deltagere.
 • Stil en kasse på en åben plads eller et stort areal.
 • Lad deltagerne danne en ring om kassen. Deltagerne skal stå omkring 4–5 meter fra kassen.
 • Deltagerne skal nu i gang med et eksperiment ved at forholde sig til kassen på 5 særlige værdier/udsagn.

Giv deltagerne et eksempel på en værdi eller et udsagn. F.eks. ”Er denne kasse mest grøn eller mest rød – skriv enten grøn eller rød. Spørg dernæst, om alle deltagere har forstået opgaven.

 • Deltagerne skal nu skrive deres umiddelbare holdning til værdien/udsagnet ned på det udleverede papir. De må ikke kigge efter hinandens kommentarer.

Start opgaven ved at spørge om 5 følgende værdier/udsagn:

 • Er denne kasse lille eller stor?
  Skriv enten lille eller stor.
 • Er denne kasse kantet eller rund? Skriv enten kantet eller rund.
 • Er denne kasse kold eller varm?
  Skriv enten kold eller varm.
 • Er denne kasse tæt på eller langt væk? Skriv enten tæt på eller langt væk.
 • Er denne kasse let eller tung?
  Skriv enten let eller tung.
 • Så er vi færdige.
 • Så skal vi høre, hvad I har skrevet.
 • Hvem har skrevet, at denne kasse er lille/stor, rækker hånden op - imens alle kigger rundt for at se på resultatet.
 • Hvem har skrevet, at denne kasse er kantet/rund, rækker hånden op - imens alle kigger rundt for at se på resultatet.
 • Hvem har skrevet, at denne kasse er kold/varm, rækker hånden op - imens alle kigger rundt for at se på resultatet.

Her gør instruktøren en pause i spørgerækken og siger undrende:

 • Kære venner – vi er på det samme sted…
 • Kære venner – snakker vi om den samme kasse?
 • Kære venner – vær opmærksom på jeres kommunikation!
 • Hvem har skrevet, at denne kasse er tæt på/langt væk, rækker hånden op – imens alle kigger rundt for at se på resultatet.
 • Hvem har skrevet, at denne kasse er let/tung, rækker hånden op - imens alle kigger rundt for at se på resultatet.

Instruktøren afslutter øvelsen med:
Det ser ud til, at der i dagens Danmark er 5 millioner virkeligheder – min virkelighed, din virkelighed, vores virkelighed, jeres virkelighed og andres virkelighed.