Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen er et redskab til at give overblik og sikre en gennemtænkt og målrettet kommunikation.

Sådan gør du 
Bed deltagerne om følgende:

  • Beskriv baggrunden for det konkrete projekt. Hvorfor er der et kommunikationsbehov?
  • Formuler de 3 vigtigste budskaber i projektet.
  • Beskriv, hvilken målgruppe man skal nå/kommunikere til både internt og eksternt. Er der flere målgrupper? Skal der kommunikeres forskelligt til målgrupperne? Er nogle vigtigere end andre?
  • Beskriv interessenterne. Hvem har en interesse i eller indflydelse på projektet? Overvej, om I skal bruge nogle andre partnere, så I lettere kan få budskabet ud til målgruppen.
  • Overvej om der er nogle, som kan modarbejde projektet? Læg en plan for, hvordan man vil håndtere eventuel modstand.
  • Beskriv, hvad der skal opnås med kommunikationsindsatsen? Skal der skabes opmærksomhed, holdning, viden eller handling?
  • Timingen fastlægges. Hvornår skal hvilke initiativer sættes i værk?

Tips og gode idéer

  • Vi anbefaler at følge kommunikationsplanen nøje, men vær opmærksom på, at målene med kommunikationen ofte ændrer sig undervejs i forløbet.
  • Man kan med fordel bruge redskabet kommunikationsplan i forlængelse af interessentanalysen.
  • Suppler eventuelt det skrevne med lidt grafik/tegninger.